familiescholen header

Familieschool De Brink: voor kinderen én hun ouders

‘Structurele betrokkenheid vereist constant aftasten’

De Familieschool De Brink in Zuidoost is er voor kinderen én hun ouders. Deze wijkschool biedt, in nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam en verschillende partners in de wijk, meer dan onderwijs alleen. Directeur Astrid Limmen en IB’er Esther Brinkhuis beklemtonen dat het begrip ‘familie’ breder is dan het kerngezin. De ‘familie’ is iedereen in de lokale gemeenschap die betrokken is en die de Familieschool mogelijk maakt.

Sinds september 2023 neemt het aantal familiescholen in Amsterdam flink toe. In het primair onderwijs tellen we ondertussen 25 familiescholen, in het voortgezet onderwijs zijn dat er 14. Hoog tijd dus om familiescholen meer onder de aandacht te brengen: wat is een familieschool, waar zitten de familiescholen en wat is er anders dan op andere scholen?

Wil je nog meer praktische info lezen over familiescholen? Onderin deze pagina vind vind je meer informatie over familiescholen, waaronder ook een overzicht van alle familiescholen en een inspirerende magazine!

Een jeugd in een buurtwinkel

Astrid groeide op in Purmerend. Haar ouders runden een winkel in een levendige buurt waar veel armoedeproblematiek speelde. In de buurtwinkel kwam iedereen samen. De jonge Astrid ervaarde er ook veel verbinding. Met een diploma politicologie op zak begon ze vijfentwintig jaar geleden als leerkracht in een school in De Kolenkit-buurt. Er volgden meerdere scholen en een functie als adjunct-directeur, tot ze in de lente van 2022 als schoolleider op De Brink startte. Terugblikkend beseft Astrid dat ze door haar jeugd in de buurtwinkel relatief makkelijk gedijt in ‘pittige’ buurten. 

Astrid – ‘Ons betrokken schoolteam noemt De Brink nooit een ‘zware’ of ‘moeilijke’ school. We ervaren vooral veel betrokkenheid en samenhorigheid, op school en in de buurt. In Zuidoost zorgen de mensen goed voor elkaar. Dat is voelbaar op onze Familieschool.’ 

Samen schouders eronder

Intern begeleider Esther woont sinds acht jaar in Zuidoost. Zij voltooide de pedagogische academie. Omdat er toen maar weinig vacatures waren in het onderwijs, was ze een tijd IC-verpleegkundige. Toen ze zelf kinderen kreeg, maakte ze alsnog de overstap naar het onderwijs. Ze werkte onder andere als leerkracht, adjunct-directeur en HB-specialist. In haar huidige functie op De Brink ervaart Esther veel werkplezier. 

Esther – ‘In De Veluwe, waar ik opgroeide, werkte ik een tijd ook op een school waar veel uitdagingen speelden. In die andere tijd en andere omgeving kon ik veel minder doen dan nu in Zuidoost. In Zuidoost en in onze warme Familieschool is de spirit krachtig. We zetten onze schouders eronder en maken er samen iets moois van.’

zonnig achterop
zonpico

Betrokkenheid bundelen

Het concept van de Familieschool, waarbij onderwijs en zorg verknoopt worden en er ook aandacht is voor de ouders en het gezin, is niet nieuw. De wijkgerichte aanpak van de Familieschool is vooral een stevige bundeling van ‘oude betrokkenheid’, mogelijk gemaakt met geld van de gemeente en andere subsidiepotjes. Maar ook al zijn subsidies onmisbaar, het is voor De Brink en andere Familiescholen vooral belangrijk dat het netwerk op en rond de school elkaar goed kent. 

Astrid – ‘Toen ik hier twee jaar geleden begon, liepen er mensen rond op school die niemand leek te kennen. Ik heb toen duidelijk gemaakt dat ik van iedereen wilde weten wie die is en wat hij of zij doet. We vergaderen nu minder vaak en in kleinere groepjes. Bij ieder overleg is het duidelijk wat het doel is, wie de gesprekspartners zijn en waarom.’

Kinderen binnenboord houden

‘It takes a neighbourhood to teach and educate a child’: de Familieschool werkt nauw samen met verschillende partijen in de buurt, zoals de Ouder- en Kindteams, jeugdwerkers, maar zeker ook voorscholen. Vroegsignalering staat voorop. De samenwerkingen hebben als doel om zoveel mogelijk kinderen binnenboord te houden en schooluitval te voorkomen. De groeiende wachtlijsten voor de so en sbo-scholen maken deze urgentie nog groter. In de ‘groeiklassen’ gaan twee keer per week pedagogen aan de gang met kleuters van groep 2, om hen de nodige bagage voor de overgang naar groep 3 mee te geven.

Esther – ‘We zien sinds de corona-lockdowns veel kinderen die op hun vierde verjaardag nog niet zindelijk zijn en amper kunnen praten. We willen hen zo snel mogelijk in kaart brengen en voorkomen dat ze uitvallen. De impact van thuiszitters is enorm: op het kind, op de ouders. Ook op de maatschappij, want bij uitval worden de achterstanden enkel groter.’

Een gedeelde Sinterklaasmantel

Naast de voelbare sfeer van bezieling en samenhang in Zuidoost, kampt de wijk ook met onveiligheid. Daarom is het zo belangrijk om gesprekken niet enkel met het team en de buurt te voeren, maar ook met de ouders. Betrokkenheid vereist immers constante afstemming. De Brink vaart, vanuit een stevige visie, haar eigen koers. Maar het team neemt hierbij de ouders serieus. Ze worden betrokken bij belangrijke beslissingen, zoals de invulling van het Sinterklaasfeest. In alle gesprekken staat het kind centraal. Als je vanuit het kind blijft denken, dan ontstaat vanzelf gezamenlijkheid.  

Astrid – ‘Bij het Sinterklaasfeest verwelkomden de kinderen al trommelend op het plein een docente die aankwam op de scooter, met een brief van de Sint. Vervolgens droegen verschillende docenten om de beurt de mantel, ze gingen langs de klassen om cadeautjes uit te delen. De kinderen accepteerden dat wie de mantel droeg, op dat moment Sinterklaas was. Het was een heerlijk feest, uiteraard met lekker eten – dat is onmisbaar als je wil verbinden met elkaar.’

Niet zomaar vervangbaar

De samenwerkingen op De Brink zijn talrijk. Zo zijn er onder schooltijd wekelijks DOE-labs in kleine groep, voor kinderen die vooral op een praktische manier leren. In samenwerkingen met vo-scholen wordt de overgang naar het voorgezet onderwijs voorbereid en versoepeld. Het culturele centrum in de buurt zorgt elke schooldag voor boterhammen, fruit en pakjes melk en er zijn nauwe samenwerkingen met de OBA en het Muziekcentrum Zuidoost. De welzijnsorganisatie Swazoom biedt gratis naschoolse activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassen. De Brink is daarnaast lid van het Jeugdeducatiefonds en helpt bij het regelen van een nieuwe laptop, fiets of een sportfonds. Elke dinsdagochtend houdt de buurtteammedewerker, die ook schuldhulpverlener is, een laagdrempelig spreekuur op school. De Ouder- en Kindadviseur is wekelijks twee of drie dagen aanwezig. 

Esther – ‘Deze vertrouwde gezichten spreken de taal van de wijk. Ze zijn dus niet zomaar vervangbaar. Een jeugdhulpwerker van Levvel die meerdere keren per week op school is, wordt door de kinderen ‘tante’ genoemd. De familie is meer dan het kerngezin. Maar deel uitmaken van deze ‘familie’ is niet vrijblijvend. Het succes van een familieschool is nauw verbonden met vertrouwdheid.’

Succesformules inbedden

Astrid en Esther houden de visie van de Familieschool voor ogen. Daarbij het belangrijk dat de werking van De Brink niet afhankelijk is van tijdelijke projecten en financiële prikkels. Maar het personeelstekort maakt ook de uitdagende missie van De Brink extra kwetsbaar. Het is moeilijker om samen een structurele professionaliseringslag te maken, ook al vorm je een betrokken en hecht team.  

Astrid – ‘Als iets goed werkt, kan je de stekker er niet zomaar uittrekken. Zo is de specialistische jeugdhulp op school echt een succesformule. Want de jeugdhulp kan ook de huizen in, bij de gezinnen. Deze samenwerking moet je dus inbedden en goed implementeren. Bij een nieuw idee kijk ik altijd naar de duurzaamheid en of het aansluit bij onze visie. En alles staat of valt met de juiste mensen: zij maken een Familieschool tot een succes.’

leertuin3

Interview door:
Marie Meeusen

Over de 'Amsterdamse Familie School'

Het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen van Amsterdam, los van zijn of haar achtergrond, vraagt om extra inzet. Daarom krijgen scholen in Amsterdam de kans om zich te ontwikkelen als een Amsterdamse Familie School.

De Amsterdamse Familie School richt zich op het versterken van de ontwikkelkansen van kinderen vanuit de school. De plek waar zij meer dan 1000 uur per jaar doorbrengen en waar kinderen, en vaak ook hun ouders, zich veilig en vertrouwd voelen. Het is daardoor bij uitstek de plek waar duidelijk wordt wat een kind of hun ouders nodig heeft voor optimale ontwikkelkansen.

De school werkt samen met maatschappelijke instellingen op verschillende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld op het terrein armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk. Het doel is het bieden van een brede ondersteuning aan het gehele gezin, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de thuissituatie en de leefomgeving van het kind.

Voor meer info over familiescholen kan je terecht op de site van Gemeente Amsterdam. Via de groene buttons hieronder vind je ook een overzicht van de familiescholen in ons samenwerkingsverband, én een inspirerende magazine over familiescholen. 

Dit artikel delen

Reacties

Leave a Response

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen

Back to top