Icon samen naar inclusief-13

Zicht op ontwikkelingsmogelijkheden

Inclusief onderwijs start met goed zicht hebben op je leerlingen. Hiermee kun je als school een goede visie op inclusief onderwijs ontwikkelen en hiaten in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod identificeren. 

Minder labels en normaliseren

n van de uitgangspunten van inclusief onderwijs is om zo min mogelijk een lat, norm of label aan kinderen op te dringen. Maar zicht houden op je leerlingen zonder in de valkuil van onnodig labelen te vallen is nog niet zo makkelijk. Want hoe voorkom je onnodig labels terwijl externe instanties soms juist hierom vragen als er extra ondersteuning of jeugdhulp ingezet wordt? Meer hierover weten? Lees onderstaand artikel van Bert Wienen. 

Labels

Focus op mogelijkheden

De jaarlijkse Staat van de Ouder roept regelmatig op om meer focus te leggen op ontwikkelingsmogelijkheden in plaats van beperkingen. Labels wekken soms de indruk dat een probleem aan het kind ligt, en een leerkracht weinig invloed heeft. Leerkrachten stellen dan hun verwachting van de leerling in negatieve zin bij. Kinderen gaan zich hiernaar gedragen en dit versterkt de perceptie van de leerkracht dat het aan het kind ligt. Dit heet het pygmalion effect. Een kans om uit deze loop te raken is om professionals hier meer bewust van te maken, op tijd iemand te betrekken die met de leerkracht meedenkt en de focus te leggen op mogelijkheden in plaats van begrenzingen.  

Mogelijkheden

Brede ontwikkeling

Een toets kan een zinnig middel zijn om zicht te krijgen op waar de leerling staat in de ontwikkeling. Tegelijk lijken toetsen soms een doel op zichzelf te worden. Een toets laat een klein stukje van de vaardigheden van een leerling zien. Met een te grote focus op toetsen is er minder aandacht voor de brede ontwikkeling en andere talenten van leerlingen. Toetsen zullen waarschijnlijk nooit helemaal weggaan, maar scholen hebben wel steeds meer oog voor hoe ze de bredere ontwikkeling van kinderen centraal kunnen zetten. Niet alleen in hoe je het onderwijs organiseert maar ook in de communicatie richting ouders en kinderen, in de visie als school, in de wijze van signaleren en de intake van nieuwe leerlingen. 

Toetsen

Meer lezen en bekijken kun je hier:

Meer lezen over inclusief onderwijs

Back to top