Icoon hoogbegaafdheid groen-11

Doorlopende leerlijn

Een doorlopende leerlijn is van essentieel belang om hoogbegaafde leerlingen de uitdaging en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om optimaal te functioneren in het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door het reguliere leerstofaanbod te compacten en verrijken. Maar hoe doe je dat? Op deze pagina vind je tools, inspiratiebronnen en praktijkvoorbeelden die je op weg kunnen helpen.

Handige websites

Meer lezen over compacten of inspirerend lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen, wij highlighten graag de volgende websites:

Compacten

Op de website talentstimuleren.nl vind je veel informatie over compacten; van leermaterialen, hulpmaterialen tot publicaties.

Structurele en incidentele verrijking

Structurele en incidentele verrijking over het thema Hoogbegaafdheid. Van verdiepende informatie tot lesmateriaal.

Afnemen schaduw- en bloktoetsen

Meer over de effecten van voortoetsen.

Online verrijking

Er zijn verschillende aanbieders van online leeractiviteiten, om (hoog) begaafde kinderen meer uit te dagen. Wij tippen graag de volgende:

Overgang PO-VO

De overstap van PO naar VO is voor veel leerlingen spannend en uitdagend. Hoogbegaafde leerlingen kunnen er reikhalzend naar uitzien. Toch verloopt de overgang niet altijd soepel. Soms is de stap te spannend voor een leerling, soms loopt het mis als het kind op de middelbare school zit en erachter komt dat het vaardigheden mist. 

Wat kun je als school doen?

Als school kan je het kind helpen de overstap makkelijker te maken door de leerling van jongs af aan vaardigheden mee te geven waarmee het zich zelfstandig kan redden. Vaardigheden die geoefend kunnen worden door uitdagende leerstof aan te bieden.

Bij het schooladvies dat in groep 7 en 8 aan leerlingen wordt gegeven is kennis van de hoogbegaafde leerling ontzettend belangrijk. Bijvoorbeeld kennis over het zijnsluik (Tessa Kiebom) dat hoogbegaafde leerlingen kenmerkt. Met deze kenmerken zal een hoogbegaafde leerling een school voor voortgezet onderwijs anders betreden en hoge eisen aan zichzelf stellen. Bij een Havo-VWO advies zal een leerling een jaar lang het VWO ambiëren en daar de lat hoog voor leggen met het gevaar dat faalangst om de hoek komt kijken. Bij een VWO advies heeft de leerling vanaf de start rust over het niveau waarop het de rest van de schooltijd uitgedaagd gaat worden en is kans op faalangst kleiner.

Wat kunnen wij als samenwerkingsverbanden betekenen?

Als school kan je het kind helpen de overstap makkelijker te maken door de leerling van jongs af aan vaardigheden mee te geven waarmee het zich zelfstandig kan redden. Vaardigheden die geoefend kunnen worden door uitdagende leerstof aan te bieden.

Bij het schooladvies dat in groep 7 en 8 aan leerlingen wordt gegeven is kennis van de hoogbegaafde leerling ontzettend belangrijk. Bijvoorbeeld kennis over het zijnsluik (Tessa Kiebom) dat hoogbegaafde leerlingen kenmerkt. Met deze kenmerken zal een hoogbegaafde leerling een school voor voortgezet onderwijs anders betreden en hoge eisen aan zichzelf stellen. Bij een Havo-VWO advies zal een leerling een jaar lang het VWO ambiëren en daar de lat hoog voor leggen met het gevaar dat faalangst om de hoek komt kijken. Bij een VWO advies heeft de leerling vanaf de start rust over het niveau waarop het de rest van de schooltijd uitgedaagd gaat worden en is kans op faalangst kleiner.

Samenwerking met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs

Vanaf de start van het project trekken we op met het samenwerkingsverband VO Amsterdam, in een zogenaamde projectgroep PO-VO. Zo hebben we gezamenlijk een onderzoek uit laten voeren naar mogelijke ondersteuning bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Van daaruit zijn we gestart met de zachte landing. Nog steeds ontmoeten de projectleiders HB elkaar tweemaandelijks om de activiteiten in het PO en VO voor hoogbegaafde leerlingen aan elkaar te verbinden en zo mogelijk te versterken vanuit samenwerking.

Samenwerkingsverband VO organiseert in het bijzonder nog trainingen voor de overstap PO-VO. Je vindt deze terug bij de trainingen en op de website van samenwerkingsverband VO Amsterdam.

Zachte landing

Voor een kwetsbare leerling is de overdracht tussen scholen via de tafeltjesmiddag niet altijd voldoende om een succesvolle start te maken op het voortgezet onderwijs. Daar is soms meer voor nodig. Wij organiseren de zachte landing voor leerlingen – en hun ouders – die door een extra ondersteuningsvraag een duwtje in de rug nodig hebben.

Dit is wat we doen

  • We helpen de leerling vanuit een gecoördineerd proces om sterker te starten in het voortgezet onderwijs.
  • We zorgen ervoor dat de informatie over de onderwijsbehoeften van de leerling bij de juiste mensen op het voortgezet onderwijs terecht komt.
  • We kijken de eerste weken van het kind op de VO school mee. Als de leerling of school het nodig heeft bieden we meer handvatten.

Het project richt zich op leerlingen met cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken passend bij een HB-profiel. Zij ondervinden moeilijkheden op het gebied van leren of op sociaal emotioneel gebied. Hierdoor staan voor de leerling het zelfvertrouwen, het welbevinden of de prestaties onder druk.

Deze leerlingen komen in aanmerking

Een leerling komt in aanmerking voor het project zachte landing als er sprake is van één van de onderstaande drie ondersteuningsvragen:

  • Bij de leerling is hoogbegaafdheid vastgesteld en er is sprake van een probleem (zonder diagnose)
  • Bij de leerling is een diagnose gesteld en de leerling toont daarnaast kenmerken van hoogbegaafdheid (HB is al dan niet vastgesteld middels een intelligentietest)
  • De leerling is dubbel versneld en gaat nu extreem jong naar het voortgezet onderwijs

Je hebt een leerling aangemeld. Hoe gaat het dan verder?

  • Na de meivakantie nemen we contact met je op om de aanmelding te bespreken.
  • Daarna nemen we het besluit of we het overstapproces bij de leerling gaan coördineren. Dit is afhankelijk van de nood bij de leerling (en de ouders) én van het aantal aanmeldingen dat we ontvangen. We kunnen een beperkt aantal leerlingen begeleiden.
  • De begeleiding start eind mei 2024 en loopt door oktober 2024. Aanmeldingen voor het schooljaar daarna zijn weer mogelijk in april 2025.

Meer lezen over hoogbegaafdheid

Verder naar

Back to top

Overzicht wijken wijkoverleg

Legenda

Donkergroen:
loopt goed

Lichtgroen: 
aan het opstarten of wordt met partners uitgebreid

Geel:
moet nog worden opgestart