Contact met het SWV

Wij horen als samenwerkingsverband graag uw ervaringen met onze organisatie. Dit kan zowel een compliment zijn als een kritische noot. Aan de hand van uw input kunnen wij onze werkwijze evalueren en verbeteren. Waar nodig gaan we ook met u in gesprek.  

Wat wilt u doen?

Een compliment geven

Een compliment is altijd welkom. U kunt uw complimenten direct aan de medewerker geven die u heeft geholpen, dat is een mooi steuntje in de rug. U kunt het ook doorgeven aan onze organisatie via secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

Een klacht indienen

Als school of ouders kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over het samenwerkingsverband. Een klacht dient binnen één jaar te worden ingediend. Onze klachtenregeling houdt het volgende in:  

Een bezwaarschrift tegen een besluit indienen

Als ouders het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd na het definitieve besluit over de toelaatbaarheidsverklaring.  

Back to top