Dyslexie poortwachter

DYSLEXIE POORTWACHTER - VERGOEDE DIAGNOSTIEK ERNSTIGE DYSLEXIE (ED)

Voor leerlingen die in Amsterdam of Weesp woonachtig zijn, beoordelen wij (in opdracht van de gemeente Amsterdam), als poortwachter dyslexie of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek van Ernstige Dyslexie (ED). Dit doen wij aan de hand van de criteria van het NKD. Wanneer het leerlingdossier voldoet aan de criteria, kan de leerling door de ouder(s) worden aangemeld bij een dyslexiezorgaanbieder. De dyslexiezorgaanbieder bepaalt of er, volgend op diagnostiek, ook behandeling plaatsvindt.

Direct een leerling aanmelden?

Dat kan. Je kan een leerling aanmelden voor pre-screening of direct een aanvraag doen met de vraag of de leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek voor ED.

Dit wil ik graag weten

Wat doen jullie als poortwachter met de aanvraag?

Als poortwachter dyslexie screenen wij het leerlingdossier om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek van Ernstige Dyslexie (ED). Dit doen wij aan de hand van de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Hoe ziet het traject van screenen eruit?

  • Stuur de aanvraag naar ons toe.
  • We screenen het leerlingdossier en beoordelen of het dossier alle benodigde informatie bevat.

Bij een compleet dossier:

  • Als alle benodigde informatie is ontvangen, dan beoordelen wij of de leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek.
  • Uiterlijk 10 werkweken na indiening van een compleet dossier ontvang je een akkoord (of niet akkoord) voor vergoede diagnostiek.
  • Als je een akkoord hebt ontvangen kan de ouder (of kunnen de ouders) de leerling direct aanmelden voor diagnostiek bij een door de gemeente gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder. De poortwachter communiceert alleen met de school en niet met ouders dus deel de akkoordbrief en het leerlingdossier met de ouder(s). Deze zijn nodig voor de aanmelding bij de dyslexiezorgaanbieder.

Bij een incompleet dossier:

  • Als er nog informatie ontbreekt, dan laten we je per e-mail precies weten wat er ontbreekt. Je krijgt dan een voorlopig niet akkoord voor vergoede diagnostiek. Samen met iemand van je schoolbestuur kun je het dossier compleet gaan maken.
  • Als het dossier compleet is gemaakt, kun je opnieuw aanmelden bij de poortwachter van het samenwerkingsverband.

Om zeker te weten of het dossier compleet is, kun je gebruik maken van onze checklist. De checklist is een samenvatting van de criteria van het NKD.

In het handelingsplan omschrijf je de dyslexieondersteuning die je op school hebt geboden. Deze ondersteuning moet voldoen aan de richtlijnen/criteria van het NKD. In deze handreiking staat meer informatie.

Voorbeeld handelingsplan
Wij hebben een voorbeeld van een handelingsplan opgesteld, waarin deze richtlijnen zijn verwerkt. Je kunt dit voorbeeld gebruiken voor de aanvraag van vergoede dyslexiezorg.

We hebben ook een coachende rol. Als je een vraag hebt over dyslexie, kun je die stellen aan je contactpersoon bij het samenwerkingsverband voor dyslexiezaken.

We hebben slechts een beperkte rol en weinig tijd per dossier. Daarom treden we niet in contact met ouders. Als zij een vraag hebben, kunnen ze daarmee terecht bij school.

Bij de beoordeling of de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek, kunnen we tot de conclusie komen dat dit niet het geval is. Het dossier voldoet dan niet aan de landelijke criteria (NKD) voor het in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Je ontvangt dan geen akkoordbrief, maar een brief met onderbouwing waarom niet wordt voldaan aan de criteria.

Als je vragen hebt over welke stap je dan kunt zetten, kun je contact opnemen met je schoolbestuur/de bovenschoolse zorg voor advies.

De poortwachter communiceert niet met ouders over aanvragen voor vergoede diagnostiek van ED. De aanmelder van de school is de contactpersoon voor ouders en informeert ouders over het traject. Wanneer de poortwachter een akkoordbrief en het leerlingdossier heeft verstuurd, dan deelt de aanmelder van de school deze informatie met ouders zodat de ouder kan aanmelden bij een dyslexiezorgaanbieder.

Naast dat je algemene vragen over dyslexie kunt stellen aan je contactpersoon bij het samenwerkingsverband is het handig om op de website van het NKD en op die van Dyslexie Centraal te kijken. Daar vind je de meest actuele informatie over dyslexie. 

Kijk op https://www.ikzoekjeugdhulp.nl/ voor gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders.

Back to top

Overzicht wijken wijkoverleg

Legenda

Donkergroen:
loopt goed

Lichtgroen: 
aan het opstarten of wordt met partners uitgebreid

Geel:
moet nog worden opgestart