Icon samen naar inclusief-13

Randvoorwaarden

Werken aan inclusiever onderwijs is makkelijker als de randvoorwaarden mee zitten. Op deze pagina leer je meer over de belangrijkste randvoorwaarden.  

Organisatie en aansturing

De schoolleiding speelt een cruciale rol in het formuleren en uitdragen van een visie rondom inclusie. Ook het voldoende faciliteren van professionals om deze visie tot uitvoering te brengen is belangrijk. In onderzoek naar onderwijsveranderingen valt daarbij vaak de term ‘gespreid leiderschap’: de schoolleiding zet een duidelijk kader en visie neer, en geeft tegelijk voldoende ruimte aan leerkrachten om zelf verdere invulling hieraan te geven. Bijvoorbeeld doordat leerkrachten zelf voorstellen doen hoe de schoolvisie vertaald kan worden naar onderwijszaken zoals curriculum, onderwijsmethoden, signalering en intake.  

 Een lerende cultuur hangt hier sterk mee samen. Denk aan elkaar feedback geven, meekijken in elkaars klassen en gezamenlijk leren van knelpunten.  

parabol-the-agile-meeting-toolbox-e5ob6fBTi64-unsplash

Voor meer verdieping:

Masterthesis

Leer hier verder over gespreid leiderschap

Informatie

Informatie van de Inspectie van het Onderwijs over de invloed van de leercultuur op de leerresultaten

Professionalisering

Een schoolteam dat zich wil professionaliseren in inclusief onderwijs kan dit op verschillende manieren doen. Het samenwerkingsverband biedt de komende jaren een aantal scholen een traject aan onder begeleiding van Garage2020. 

Inclusief onderwijs vraagt om continue reflectie en bijstelling van je handelen als professional. Het begint bij jouw visie hierop. Ben je vooral nieuwsgierig naar wat het van jou vraagt om meer inclusief te gaan denken en handelen? Misschien kan een van onderstaande boeken je helpen hier richting aan te geven. Zo legt Het generieke competentieprofiel Inclusief Bekwaam een focus op samenwerken en gezamenlijkheid, het stellen van hoge verwachtingen aan leerlingen, leren van en met elkaar, en bewustwording en reflectie op de eigen percepties rondom inclusie.  

professionalisering

Voor meer verdieping:

Boek

Niet inclusief, inclusiever, inclusiefst, maar ‘echt’ streven naar eerlijke samenwerking en inclusie. 

Boek

Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs

Boek

Pleidooi voor minder labelen en meer aandacht voor de kracht van onderwijs

Huisvesting

Een inclusief gebouw draagt veel bij aan inclusiever onderwijs. Bij inclusieve huisvesting kun je denken aan de toegankelijkheid van het gebouw: een rolstoelvriendelijk gebouw waar rekening is gehouden met het creëren van een prikkelarme omgeving. Het liefst is ook je schoolplein met bijvoorbeeld het type speeltoestellen aangepast voor kinderen met een lichamelijke beperking of andere ondersteuningsbehoeften, zodat alle kinderen samen kunnen spelen.  

Een gebouw kan daarnaast veel bieden om ondersteuning aan kinderen makkelijker te maken. Zoals voldoende ruimtes waarin kinderen een time-out kunnen nemen, stilteplekken, een goede ict-infrastructuur en schuifdeuren om de grootte van ruimtes makkelijk te kunnen aanpassen aan de behoeften van professionals en kinderen. Tegelijk is het belangrijk dat het gebouw de samenwerking met partners mogelijk maakt. Zoals ruimtes waarin de schoolpsycholoog, jeugdhulpmedewerker, expert vanuit speciaal onderwijs, kinderopvang of andere belangrijke partners kunnen werken.  

Inclusief-onderwijs

Hier kun je meer lezen over dit thema

Artikel

Dit artikel biedt een overzicht over eisen aan inclusieve schoolgebouwen op basis van onderzoek

Interview

Hier kun je meer lezen over de inclusieve school De Korenaar in Eindhoven en hun huisvesting

Meer lezen over samen naar inclusief

Back to top