Dit doet het SWV

logo-swv-amsterdam-diemen

Thuisnabij goed onderwijs voor alle leerlingen met passende ondersteuning voor leerlingen en leraren en passende hulp voor leerlingen en ouders die dat nodig hebben. Wij bouwen aan inclusiever onderwijs waar voor elk kind een passende plek is binnen het onderwijs en waar elk kind meetelt. Dat doen we samen, als schoolbesturen en scholen bij elkaar. 

Vanwege het schoolmodel dat we in Amsterdam en Diemen hebben, liggen de (financiële) middelen voor extra ondersteuning bij het schoolbestuur. Als school doe je in eerste instantie daar een aanvraag voor extra ondersteuning door een externe. Op welke wijze de route naar extra ondersteuning is ingericht, kan per schoolbestuur verschillen. In eerste instantie kan de school een beroep doen op de begeleider (BPO) of adviseur (APO) passend onderwijs die vanuit het schoolbestuur aangesteld is.

Als samenwerkingsverband kunnen we in de fase van extra ondersteuning op verschillende manieren bijdragen om te zorgen dat leerlingen sneller de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Zo kan de school het samenwerkingsverband aan tafel uitnodigen om mee te denken en adviseren bij het ondersteuningstraject rond een kind. Daarnaast hebben we specialisten die begeleiding bieden aan specifieke groepen leerlingen. Op deze manier kunnen we samen, mét de ouders en betrokken jeugd- en zorgpartners, meer kinderen tijdig voorzien van de juiste ondersteuning en het best passende onderwijsaanbod. Die passende ondersteuning kan zijn binnen de huidige school, binnen een andere reguliere school of op een school voor gespecialiseerd onderwijs.

SWV sluit aan bij ondersteuningsteam op school

De deskundigen van het SWV sluiten aan bij het OT om de onderwijsbehoefte(n) verder in kaart te brengen en mee te denken over welke ondersteuning daar concreet bij past. 

Dyslexie poortwachter - vergoede diagnostiek ernstige dyslexie (ED)

In opdracht van de gemeente Amsterdam beoordelen wij als poortwachter dyslexie of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek van Ernstige Dyslexie (ED).

Extra ondersteuning voor specifieke groepen leerlingen

Onze Expertgroep medische- of revalidatiehulpvragen & Autisme Steunpunt bieden ondersteuning op scholen. Voor HB-leerlingen kun je Expertteam HB inschakelen.

Back to top