Icon samen naar inclusief-12

Partners en aanbod in de wijk

Als je samenwerkt, kan je moeilijke vragen makkelijker oplossen. Samen met onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, jeugdartsen en verpleegkundigen, gezinsbegeleiders, jongerenwerkers, ouder- en kindadviseurs en collega’s van de buurtteams kunnen we kinderen de juiste ondersteuning bieden. Samen achterhalen we waarom kinderen in de klas bepaald gedrag vertonen en wat er speelt in de gezinnen. Samen pakken we grote uitdagingen aan die in meerdere scholen in de wijk spelen. Bij crisissituaties en problemen rond bestaanszekerheid of veiligheid, is het extra belangrijk dat we elkaar weten te vinden. 

Samenwerken met partners

In Amsterdam en Diemen wordt de samenwerking met partners in de wijk op verschillende thema’s vormgegeven. Lees hier verhalen over inspirerende samenwerkingen, die tot vruchtbare resultaten leiden.  

Aan elke school is een ouder- en kindadviseur verbonden, die samen met de school bekijkt welke ondersteuning kinderen nodig hebben. Ook kinderen en hun ouders kunnen, via de school of rechtstreeks, contact opnemen met deze contactpersoon. Hier lees je meer over de samenwerking met Ouder- en Kindteams Amsterdam.

BEN Amsterdam

bouwt in nauwe samenwerking expertisenetwerken op en rond scholen. Hulp voor het kind en het gezin wordt dichtbij ingezet, in de eigen school en in de vertrouwde wijk. Het streven is om binnen twee weken met elkaar aan tafel te zitten bij hulpvragen. Zo verkleinen we de afstand tussen professionals in en om de school. 

BEN in de Buurt

staat voor gelijke kansen voor ieder kind. Hierbij hoort dat geen kind de wijk meer uit hoeft om naar school te gaan. De vraag die hierin centraal staat is: wat is er nodig om sneller en beter passende ondersteuning te realiseren voor alle kinderen in Osdorp en Bos & Lommer in Amsterdam West?
Back to top

Overzicht wijken wijkoverleg

Legenda

Donkergroen:
loopt goed

Lichtgroen: 
aan het opstarten of wordt met partners uitgebreid

Geel:
moet nog worden opgestart