Privacy & cookies

Privacyverklaring Binnenplaats
Binnenplaats verwerkt persoonsgegevens en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze verklaring leggen wij uit wat dat betekent.

Algemeen
Wij behandelen persoonsgegevens zorgvuldig en zullen uw privacy waarborgen.

  • Alle persoonsgegevens worden op basis van een duidelijke wettelijke grondslag verwerkt;
  • Onze organisatie verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel;
  • Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn juist en worden indien nodig geactualiseerd. Daarnaast worden persoonsgegevens die geen doel meer dienen actief verwijderd;
  • Wij treffen maatregelen die de rechten en vrijheden van betrokkenen waarborgen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-11-2023.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Andere persoonsgegevens die door u worden ingevoerd 

Contact
Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan uw verzoek om contact te kunnen beantwoorden. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en de begeleiding die wij bieden. Wij versturen de nieuwsbrief enkel per e-mail, mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze nieuwsbrief sturen wij meerdere keren per jaar. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich altijd weer kunt afmelden. Zodra u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw informatie uit de abonneelijst.

Account
Wanneer u een account aanmaakt bewaren wij de gegevens die u heeft ingevoerd. Zodra u een bericht plaatst op het forum, wordt de door u opgegeven gegevens zichtbaar voor andere geregistreerde en ingelogde gebruikers. Dit zijn onder andere uw emailadres en naam. U heeft altijd de mogelijkheid om uw account aan te passen of te verwijderen via uw account. Hiermee worden al uw gegevens verwijderd, tezamen met de door u eventueel geplaatste vragen en reacties. Wij laten het forum niet indexeren door zoekmachines. Dit betekent dat in principe geplaatste berichten niet mee worden genomen in de zoekresultaten van de zoekmachines.

Andere ontvangers
Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden. In sommige gevallen betekent dit dat zij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Dit gaat om de volgende partijen/diensten:

IT-dienstverleners: Voor het hosten van de website maken we gebruik van een hosting partij. Zij hebben datacentra zowel binnen als buiten Europa. Wanneer het nodig is dat persoonlijke data buiten de EU/EEA wordt doorgestuurd, dragen zij zorg voor de nodige beveiligingsmaatregelen om deze verplaatsing te voldoen geheel volgens de AVG wetgeving.

Web analyse tools: Binnenplaats maakt gebruik van analyse tools om inzicht te krijgen over het gebruik van de website met als doel om de functionaliteit te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die je bekijkt en de tijd die je op onze site doorbrengt. Uw gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Verder geven wij uw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Als er data met derden wordt gedeeld hebben wij afspraken met derde partijen gemaakt om ervoor te zorgen dat data zorgvuldig verwerkt wordt met aanwezigheid van adequate beveiligingsmaatregelen. Wij blijven in elk geval verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In geval van aanpassingen, intrekkingen of bezwaren met betrekking tot de gedeelde gegevens zullen wij zorgdragen dat de derde partij hiervan op gepaste wijze in kennis gesteld wordt. 

Cookies 
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Hierin maken wij onderscheid tussen de volgende cookies:

Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de site goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat je blijft ingelogd tijdens jouw sessie. Als je deze niet toestaat, kan het zijn dat niet alle functionaliteiten van de website goed werken.

Analytische cookies: wij maken gebruik van analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, bijvoorbeeld het aantal bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en welke content populair is. Analytische cookies maken gebruik van cookies om jouw apparaat te herkennen en jouw gebruik van de website te monitoren. Uw gegevens, waaronder uw IP-adres worden geanonimiseerd opgeslagen.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Geautomatiseerde besluitvorming
Er wordt geen besluit genomen dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover persoonsgegevens op een geautomatiseerde manier verwerkt worden, zal er een menselijk actie plaatsvinden in de uiteindelijke besluitvorming. 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van encryptie, zoals de TLS (ook wel SSL genoemd) verbinding van de website. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij zullen de privacyverklaring wijzigingen als sprake is van een nieuwe verwerking of wijziging van een verwerking. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
Voor vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of vragen omtrent uw privacyrechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen. Daarnaast kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken, in afwachting van onze afweging wanneer u bezwaar maakt op een bepaalde verwerking.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wij zullen uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Binnenplaats
Onderdeel van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen
KVK: 56383339
Bijlmerdreef 1289-2
1103 TV Amsterdam

Privacy Officer: D. Drenthen
d.drenthen@swvamsterdamdiemen.nl

Back to top