Gedrag in de klas groen-14

Preventief werken

In de dynamiek van het klaslokaal kunnen eenvoudige stappen veel betekenen om positief gedrag te stimuleren. Het begint met de leerling leren kennen in al zijn facetten en een sterke relatie opbouwen. Een vriendelijke begroeting aan de deur kan de toon zetten voor de hele dag. Het bewust creëren van een positieve sfeer in de klas, het kind echt zien en erkennen, het bevorderen van goede groepsdynamiek, het leren dat iedereen verschillend is en het creëren van een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid – deze elementen kunnen allemaal effectief zijn in het voorkomen van ongewenst gedrag. 

Schoolbrede aanpak

Een gedragen schoolbrede aanpak is essentieel bij het werken aan een positief leer- en leefklimaat in de school en klas. Zoals bij de aanpak Positive Behaviour Support. Zodat er een gezamenlijk fundament is, waarbij iedereen weet hoe ermee om te gaan. Door dit regelmatig te bespreken en te werken aan een veilige omgeving waarin je openlijk feedback kan geven en ontvangen, zorgen je ervoor dat de aanpak effectief blijft. Samenwerking binnen het team en met experts in de school is een ander essentieel aspect. Onderlinge coaching of co-teaching kan heel waardevol zijn. Er zijn ook diverse spellen en programma’s die ingezet kunnen worden, zoals: Kiva, Kanjertraining, Leefstijl, Levensvaardigheden, Vreedzame school, Rots en Water, Taakspel en Positive Behaviour Support. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen in de databank van het NJI. 

Inspiratiebronnen

Site

Elk kind heeft andere eigenschappen en bijzonderheden. Een positieve benadering houdt in dat je al die specifieke kenmerken ziet, maar niet veroordeelt. Het is ook belangrijk om te zorgen dat een kind zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Meer weten, lees dan hier verder op de site van NRO

Artikel

Zaken als tact, intuïtie, sensitiviteit en responsiviteit een cruciale rol spelen bij het professioneel pedagogisch handelen. Meer weten, lees dan dit artikel

Artikel

Benieuwd welke stappen je nu al kan zetten? Lees dan dit artikel.

Tool

 Leerlingen hebben een ondersteunende, gestructureerde en veilige omgeving nodig. Een omgeving waarin leerlingen zich geaccepteerd voelen. Daarbij speelt houding en aanpak van de leraar, evenals het gedrag van leerlingen een grote rol. Lees meer in dit artikel.

Podcast

Een inspirerende podcast met Bart Heeling. 

Meer over gedrag in de klas

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over gedrag in de klas? Loop je ergens tegenaan en zou je graag willen horen hoe andere professionals dit aanpakken? Stel je vraag op het forum. 

Verder naar

Back to top