Belangrijke documenten

Ondersteuningsplan

Benieuwd naar onze plannen voor de komende vier jaar? Wil je weten wat onze ambities zijn en waar onze focus ligt?

De afgelopen tijd hebben we samen met onze partners hard gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende vier schooljaren. Het resultaat: ons ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025.

Wil je meer weten over de totstandkoming van het ondersteuningsplan? Klik dan hier om naar onze nieuwsbriefeditie over het ondersteuningsplan te gaan.

Jaarplan

In ons ondersteuningsplan staan onze plannen en ambities voor de komende vier jaar. We maken de plannen ieder jaar concreet in ons jaarplan. Hierin staat wat onze plannen zijn voor het komende schooljaar en hoe we hiermee aan de slag gaan.

Het jaarplan voor het schooljaar 2023-2024 lees je hier:

Jaarverslagen

Elk jaar maken we een jaarverslag, waarin we terugblikken op het afgelopen kalenderjaar.

Jaarverslag 2022

2022 was wederom een bewogen jaar waarin ontzettend veel is bereikt, ondanks de nodige tegenslagen. De gevolgen van de scholensluitingen, het groeiende lerarentekort en aanhoudende wachtlijsten in de zorg waren groot, maar geen reden om niets te doen. Sterker nog: er is juist intensiever samengewerkt en er is meer verbinding gekomen met onze netwerkpartners. Dit werd ook opgemerkt door de onderwijsinspectie. Die bezocht ons in december voor een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek en beoordeelde de kwaliteitsindicator samenwerken met het netwerk als goed. 

De publieksversie geeft in één oogopslag de belangrijkste ontwikkelingen weer.

Jaarverslag 2021

2021 begon weer met grotendeels dichte scholen. Het samenwerkingsverband begon met een nieuwe directeur-bestuurder. Ondanks de problemen die samenhingen met lockdowns en besmettingen, slaagde hij erin om in korte tijd een nieuw plan op te stellen. De voortvarendheid waarmee het nieuwe ondersteuningsplan is opgesteld vormde de basis voor alle stappen die volgden. De positieve energie binnen de uitvoeringsorganisatie en de netwerkorganisatie werkte motiverend en inspirerend. 

Jaarverslag 2020

In 2020 heeft het onderwijs het hele jaar moeten improviseren met onderwijs op afstand, leerlingen gedeeltelijk naar school, andere start- en eindtijden, kleinere klassen. We hebben vanuit het samenwerkingsverband met bewondering gekeken naar de inventiviteit, veerkracht en flexibiliteit, die de mensen uit het onderwijs binnen Amsterdam en Diemen hebben laten zien. We blikken terug op dit enerverende jaar. Wat hebben we bereikt? Waar staan we? Wat willen we nog bereiken?

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de evaluatie van ons ondersteuningsplan 2016-2020, zodat we met die ervaringen verder konden werken aan ons nieuwe ondersteuningsplan voor 2020-2024. We hebben met veel verschillende mensen in het onderwijs gesproken. In ons jaarverslag van 2019 leest u het terug. 

Feiten en cijfers

Benieuwd naar de data en inzichten die zijn verzameld over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen? Krijg hier inzicht in verschillende factsheets en andere rapporten.

Regelingen

Benieuwd naar de statuten, regelingen en meer documenten van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen? Krijg hier inzicht in de verschillende documenten.

Back to top