icon ouders betrokken bij de school

Ouders betrokken bij de school

De optimale ontwikkeling van het kind en een plezierige schooltijd, daar gaan we allemaal voor. Wanneer ouders en school goed samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor elke leerling, vooral voor degenen die extra ondersteuning nodig hebben. Om succesvol inclusief onderwijs te realiseren, hebben we ouders hard nodig. Op deze pagina delen we informatie, tips en inspiratie om ouderbetrokkenheid te stimuleren en een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen. 

Ouders-betrokken-bij-de-school-header

Communicatie met ouders

Een goede band met ouders begint met open en effectieve communicatie. Duidelijke verwachtingen, openheid en respect voor elkaars perspectief vormen de basis. Door je in te leven in de ouders, hun behoeften te begrijpen en de communicatie af te stemmen op hun voorkeuren, ontstaat een sterke samenwerking. Hieronder vind je handige tools en informatie die je kunnen helpen bij het communiceren met ouders.

Meer lezen kun je hier:

Informatie

Bekijk hoe leraren van verschillende scholen een goed gesprek met ouders en leerlingen voeren, en in samenspraak passende ondersteuning bieden.

Inspiratie

Effectieve communicatiemethoden om ouders in kwetsbare situaties van leerlingen in het speciaal onderwijs bij school te betrekken.

Thuisbetrokkenheid stimuleren

We weten allemaal dat ouders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. Voorlezen, samen huiswerk maken en praten over school zijn slecht een paar voorbeelden. Soms gaat het vanzelf, andere keren vraagt het om extra aandacht. Wat kan je doen om het bespreekbaar te maken? En welke stappen kan je zetten om de betrokkenheid te versterken? We zetten wat handige tools en informatiebronnen op een rij.

Meer lezen kun je hier:

Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam Diemen

Ouders stellen hun vragen natuurlijk eerst op school. Soms vinden ouders het echter fijn als er iemand anders met ze meedenkt, of willen ze graag informatie over passend onderwijs rustig kunnen lezen. Voor die situaties is er het Oudersteunpunt. Daar kunnen ouders terecht met al hun vragen over passend onderwijs. Ze krijgen bij het Oudersteunpunt, uitgevoerd door OCO, onafhankelijk advies. Het kan gaan om simpele vragen, zoals uitleg over termen uit het ontwikkelingsperspectief of welke hulp er voor dyslexie is. Ook bij ingewikkelde situaties kan het Oudersteunpunt meedenken, zoals wanneer ouders vragen hebben over de overstap naar speciaal onderwijs of een verwijdering.

Vraag

Vraag & antwoord

Heb je een vraag over ouderbetrokkenheid? Loop je in de praktijk ergens tegen aan of wil je horen hoe andere onderwijsprofessionals het aanpakken? Stel dan je vraag.

Meer lezen over ouders betrokken bij de school

Back to top