Een leerling aanmelden

Wil je de deskundigen van het SWV betrekken bij een Ondersteuningsteam (OT) op je school? Als SO- of SBO-school direct een TLV aanvragen? Een aanvraag doen voor dyslexie-diagnostiek? Ons expertteam of Autisme Steunpunt inschakelen?
Dat kan hier, op een veilige manier.

Ik wil graag:

Back to top