SWV betrekken bij het OT op school

Het SWV betrekken

We gaan ervan uit dat je binnen school eerst een aantal stappen hebt gezet voor je besluit het SWV te betrekken. Heb je bijvoorbeeld een Ondersteuningsteam (OT) met ouders erbij gehouden? Is er een expert betrokken? Heeft een adviseur passend onderwijs meegedacht over de ondersteuningsroute? Is het inschakelen van de ouder- en kindadviseur overwogen?

Kom je ondanks de extra ondersteuning die je hebt georganiseerd voor de leerling en leerkracht niet tot een passend aanbod? Dan kun je het SWV inschakelen. Een onderwijsadviseur en eventueel ook een maatschappelijk deskundige van het SWV sluiten als onafhankelijk deskundigen aan om mee te denken.

Wanneer je als school denkt aan doorverwijzen naar gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO) is het noodzakelijk om een OT te organiseren om samen met betrokkenen te bespreken welke ondersteuning je al hebt ingezet en op welke onderdelen het aanbod van jouw school ontoereikend lijkt. Wanneer betrokkenen van mening zijn dat de mogelijkheden binnen het regulier basisonderwijs zijn uitgeput, wordt besproken hoe het proces van verwijzing eruit komt te zien.

Hoe betrek je de deskundigen van het SWV bij het OT?

Wil je het SWV betrekken bij het OT? Zorg er dan voor dat jouw contactpersoon informatie ontvangt zodat zij goed voorbereid kan aansluiten aan de OT-tafel. Je verstuurt de informatie veilig en zoals je gewend bent: via ParnasSys en Kindkans. Heb je nog geen account? Vraag er dan hier één aan.

Twijfel je of het handig is dat het SWV aansluit? Neem dan contact op met jouw contactpersoon. Samen kunnen jullie afstemmen wat de beste stap is. Klik hieronder voor een overzicht van de contactpersonen per school en om gelijk contact op te nemen. 

Welke informatie heeft het SWV nodig voordat het kan aansluiten?

Je contactpersoon van het SWV ontvangt via Kindkans graag minimaal deze informatie:

  • Een goed ingevuld Ontwikkelingsperspectief (OP). Vul deze zo volledig als mogelijk in, zodat een goed beeld ontstaat van de ontwikkeling van het kind, welke ondersteuning is ingezet, wat het effect daarvan was en hoe school en ouders met elkaar hebben samengewerkt om tot passende ondersteuning te komen.
  • Jouw hulpvraag. Zorg ervoor dat je deze helder formuleert. Is de visie van de ouders of de leerling ook al duidelijk? Vermeld deze dan ook.  

Bedenk zelf of er nog meer informatie is die nuttig kan zijn voorafgaand aan het OT. Liggen de zorgen met name op didactisch vlak? Dan kun je bijvoorbeeld de CITO gegevens mee sturen. Liggen de zorgen vooral op gedragsgebied? Dan zijn handelingsplannen op dit vlak wellicht handig om te delen. 

Wat als de leerling van de voorschool komt?

Wordt een kind van de voorschool aangemeld bij je school? Ook dan is het mogelijk het SWV te betrekken bij het OT om mee te denken over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en welke ondersteuning daar het best bij past. In plaats van een OP stuur je dit formulier met aangepaste vragen toe. Vul dit formulier samen met de voorschoolse voorziening in. Ook zij zullen aanschuiven bij het OT. Denk er daarnaast aan je APO/BPO te betrekken. Via onderstaande knop kun je de aanvraag veilig versturen.

Meer informatie

Meer informatie over het Ondersteuningsteam en de rol van het SWV lees je hier.

Back to top