Training samenwerken bij signalen van onveiligheid (groep 2 - 2023-2024) [Pro Ago]

15apr13:3016:30Training samenwerken bij signalen van onveiligheid (groep 2 - 2023-2024) [Pro Ago]alle data vind je in de omschrijving

Details van het evenement

Een training voor professionals verbonden aan voorscholen en basisscholen met als doel: sterk samenwerken als er signalen zijn dat kinderen onveilig opgroeien. De rode draad? De samenwerking van alle betrokkenen in de keten: kind ∞ ouder ∞ leerkracht/begeleider ∞ intern begeleider ∞ ouder/kind adviseur ∞ verpleegkundige ∞ Veilig Thuis en andere professionals.

Wat komt in deze training aan bod?
Van iedere positie in deze keten bekijk je in de training wat specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn. Wat doet een leerkracht wel, wat doet ze niet als ze in haar klas een kind heeft waarvan ze ziet dat dit het moeilijk heeft? En wat doet de ib’er dan wel/niet? En de OKA? En waar komt Veilig Thuis erbij en waarom? We willen niet beschuldigen, maar ouders en kinderen helpen om hun situatie te verbeteren. Hoe sluiten we aan? We willen geen verantwoordelijkheid afschuiven, maar wie neemt dan welke rol op zich? Wat zijn hierbij ieders wettelijke rechten en plichten?

We trainen vaardigheid: hoe praat een leerkracht vanuit haar positie met ouders en kinderen over dit soort zaken? Waar neemt de ib’er een eigen positie in dit veld en op welke manier introduceert ze de OKA bij het gezin. En andersom: als er signalen bij de OKA binnenkomen over een kind, dat op school nog niet in het vizier is, hoe betrekt de oka de school hier dan bij?

Data

Bijeenkomsten basistraining:
15 april 2024: 13:30-16:30
15 mei 2024: 09:30-12:30
29 mei 2024: 09:30-12:30
10 juni 2024: 09:30-12:30
24 juni 2024: 09:30-12:30
8 juli 2024: 09:30-12:30

Intervisiebijeenkomsten:
2 september 2024: 09:00-13:00
23 september 2024: 09:00-13:00
21 oktober 2024: 09:00-13:00

Trainingsbijeenkomsten:
4 november 2024: 09:30-12:30
18 november 2024: 09:30-12:30

KOSTEN: GEEN. De gemeente Amsterdam organiseert en betaalt deze training voor professionals verbonden aan voorscholen en basisscholen met als doel: sterk samenwerken als er signalen zijn dat kinderen onveilig opgroeien. Deelname is dus kosteloos.

TIJDSINVESTERING. 
De hele training bestaat uit drie onderdelen:
> eerst zijn er zes bijeenkomsten van elk drie uur, verdeeld over twaalf weken; de basistraining.
> daarna volgen er drie supervisiebijeenkomsten waarin uitgebreid tijd is om concrete casussen uit te werken en aan te pakken.
> tot slot zijn er nog twee trainingsbijeenkomsten om nieuwe zaken te leren en het geleerde te herhalen en te verdiepen. 

ACCREDITATIE. Deze scholing/training is geaccrediteerd bij verschillende beroepsregisters en wordt beoordeeld met 46 SKJ punten.

Wat vonden jullie collega’s? Lees het interview!

Hoe hebben OKA Bianca Bruinsma, begeleider passend onderwijs Merel Knaup en IB’er Sari Tulp de training ervaren? Hoe zetten ze wat ze leerden in de praktijk in? En waar zijn zij trots op? Lees het interview!

Tijd

15/04/2024 13:30 - 16:30(GMT+02:00)

Locatie

Nog te bepalen

Other Events

Organisator

Back to top